Danh sách

Glemep

0
Glemep - SĐK VN-18526-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glemep Viên nén - Glimepiride 2mg

Cefpitum

0
Cefpitum - SĐK VN-9595-10 - Thuốc khác. Cefpitum Bộtpha tiêm - Cefepime Hydrochloride tương đương Cefepime 1g

Tiromin Tablet 100mg

0
Tiromin Tablet 100mg - SĐK VN-19120-15 - Thuốc khác. Tiromin Tablet 100mg Viên nén bao phim - Tiropramid HCl 100mg

Simvaseo Tablet

0
Simvaseo Tablet - SĐK VN-18761-15 - Thuốc khác. Simvaseo Tablet Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg

Disys

0
Disys - SĐK VN-19121-15 - Thuốc khác. Disys Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Caldiol soft capsule

0
Caldiol soft capsule - SĐK VN-19630-16 - Thuốc khác. Caldiol soft capsule Viên nang mềm - Calcifediol 20mcg

Buluking

0
Buluking - SĐK VN-18525-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Buluking Dung dịch tiêm tĩnh mạch chậm - L-Ornithine-L- Aspartate 5g/10ml

Aspachine Injection

0
Aspachine Injection - SĐK VN-19628-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Aspachine Injection Dung dịch tiêm tĩnh mạch - L-ornithin-L-aspartat 500mg/5ml

Sergel Injection

0
Sergel Injection - SĐK VN-19627-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Sergel Injection Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazol (dưới dạng bột đông khô Esomeprazol natri) 40mg

Infud Cream

0
Infud Cream - SĐK VN-19625-16 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Infud Cream Cream - Terbinafine hydrocloride 0,05g/5g