Danh sách

Duphaston

0
Duphaston - SĐK VN-12830-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duphaston Viên nén bao phim - Dydrogestrone

Femoston 1/10

0
Femoston 1/10 - SĐK VN-18648-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston 1/10 Viên nén bao phim - Viên nén Estradiol (Estradiol 1mg); Viên nén Estradiol/dydrogesteron (Estradiol 1mg; dydrogesteron 10mg)

Femoston Conti

0
Femoston Conti - SĐK VN-18649-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston Conti Viên nén bao phim - Estradiol 1 mg; Dydrogesterone 10 mg
Thuốc Duphaston - SĐK VN-21159-18

Duphaston

0
Duphaston - SĐK VN-21159-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Duphaston Viên nén bao phim - Dydrogesterone 10mg
Thuốc Duphalac - SĐK VN-12829-11

Duphalac

0
Duphalac - SĐK VN-12829-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Duphalac Dung dịch uống - Lactulose
Thuốc Duphalac - SĐK VN-20896-18

Duphalac

0
Duphalac - SĐK VN-20896-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Duphalac Dung dịch uống - Mỗi 15 ml dung dịch chứa Lactulose (dưới dạng Lactulose concentrate) 10g