Danh sách

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VNB-1002-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Camphor, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu thông

Dầu gió nâu Ladophar

0
Dầu gió nâu Ladophar - SĐK VNB-2499-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió nâu Ladophar Dầu xoa - Menthol, Cineol, long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, mầu nâu amarante

Dầu gió Ladophar

0
Dầu gió Ladophar - SĐK VNB-2498-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Ladophar Dầu xoa - Menthol, Cineol, long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, Methyl salicylate

Cao xoa Ladophar

0
Cao xoa Ladophar - SĐK VNB-1554-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa Ladophar Cao xoa - Menthol, Cineol, Methyl salicylate, long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương, Tinh dầu quế

Oresol 5,58g

0
Oresol 5,58g - SĐK V390-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 5,58g Thuốc bột ( gói giấy nhôm tráng nhựa dẻo) - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Viên nén Dexamethason 0,5mg

0
Viên nén Dexamethason 0,5mg - SĐK VD-5345-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Dexamethason 0,5mg Viên nén hình ngũ giác - Dexamethason acetat
Thuốc Viên nén Dexamethason 0

Viên nén Dexamethason 0,5mg

0
Viên nén Dexamethason 0,5mg - SĐK VD-5347-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Dexamethason 0,5mg Viên nén vàng - Dexamethason acetat
Thuốc Viên nén Dexamethason 0

Viên nén Dexamethason 0,5mg

0
Viên nén Dexamethason 0,5mg - SĐK VD-5346-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Dexamethason 0,5mg Viên nén hình trụ dẹt trắng - Dexamethason acetat

Viên nén 2 lớp Dexa – 0,5mg

0
Viên nén 2 lớp Dexa - 0,5mg - SĐK VD-5343-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén 2 lớp Dexa - 0,5mg Viên nén hình trụ dẹt - Dexamethason acetat

Viên nén Dexa

0
Viên nén Dexa - SĐK VD-5705-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Dexa Viên nén - Dexamethason