Danh sách

Oresol new

0
Oresol new - SĐK VD-23143-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol new Thuốc bột uống - Mỗi gói 4,22g chứa Glucose khan (dưới dạng glucose monohydrate) 2,7 g; Natri clorid 0,52g; Kali clorid 0,3g; Trinatri citrat khan (dưới dạng Trinatri citrat. 2H20) 0,509 g
Thuốc Menystin - SĐK VD-22581-15

Menystin

0
Menystin - SĐK VD-22581-15 - Thuốc phụ khoa. Menystin Viên nén đặt âm đạo - Metronidazol 500mg; Nystatin 100 000 IU; Dexamethason acetat 0,3mg

Triamcinolon

0
Triamcinolon - SĐK VD-23149-15 - Thuốc khác. Triamcinolon Hỗn dịch tiêm - Triamcinolon acetonid 80mg/2ml

Notired

0
Notired - SĐK VD-22621-15 - Thuốc khác. Notired Dung dịch uống - Mỗi 10 ml chứa Magnesi gluconat 426mg; Calci glycerophosphat 456mg

Chloramphenicol 1g

0
Chloramphenicol 1g - SĐK VD-23140-15 - Thuốc khác. Chloramphenicol 1g Thuốc bột pha tiêm - Cloramphenicol (dưới dạng Cloramphenicol natri succinat) 1g

Notired eff Orange

0
Notired eff Orange - SĐK VD-24463-16 - Thuốc khác. Notired eff Orange Viên nén sủi bọt - Magnesium gluconat 426mg; Calcium glycerophosphat 456mg

Biracin – E

0
Biracin - E - SĐK VD-23135-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Biracin - E Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg/5ml
Thuốc Bidisol - SĐK VD-22579-15

Bidisol

0
Bidisol - SĐK VD-22579-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bidisol Thuốc xịt mũi - Oxymetazolin HCl7,5mg/15ml
Thuốc Eyetamin - SĐK VD-24937-16

Eyetamin

0
Eyetamin - SĐK VD-24937-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyetamin Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 10ml chứa Thiamin HCl 5mg; Riboflavin natri phosphat 0,5mg; Nicotinamid 40mg
Thuốc Oraptic - SĐK VD-24939-16

Oraptic

0
Oraptic - SĐK VD-24939-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Oraptic Bột đông khô pha tiêm - Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg