Danh sách

Solarbas

0
Solarbas - SĐK V306-H12-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Solarbas Gel bôi da - Menthol, Methyl salicylate

Kilerbac 500mg

0
Kilerbac 500mg - SĐK V701-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kilerbac 500mg Viên nén - Ciprofloxacin

Ketoconazol 200mg

0
Ketoconazol 200mg - SĐK V501-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ketoconazol 200mg Viên nén - Ketoconazole

Clarithromycin 500mg

0
Clarithromycin 500mg - SĐK V906-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin 500mg Viên bao phim - Clarithromycin

Clarithromycin 250mg

0
Clarithromycin 250mg - SĐK V985-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin 250mg Viên nén dài bao phim - Clarithromycin

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VNA-3764-00 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén - Prednisone

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK V1044-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Betamethason 0,5mg

0
Betamethason 0,5mg - SĐK V39-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Betamethason 0,5mg Viên nén - Betamethasone

Posinight 0,75mg

0
Posinight 0,75mg - SĐK V504-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Posinight 0,75mg Viên nén - Levonorgestrel

Gynohygiene

0
Gynohygiene - SĐK VNA-3762-00 - Thuốc phụ khoa. Gynohygiene Dung dịch thuốc dùng ngoài - Boric acid, copper sulfate