Danh sách

Medsamic 500mg

0
Medsamic 500mg - SĐK VN-19497-15 - Thuốc khác. Medsamic 500mg Viên nang cứng - Acid tranexamic 500mg

Medsamic 500mg/5ml

0
Medsamic 500mg/5ml - SĐK VN-19493-15 - Thuốc khác. Medsamic 500mg/5ml Dung dịch tiêm tĩnh mạch chậm - Acid tranexamic 500mg/5ml

Elitan

0
Elitan - SĐK VN-19239-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Elitan Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Metoclopramid hydroclorid 10mg/2ml
Thuốc Arnetine - SĐK VN-18931-15

Arnetine

0
Arnetine - SĐK VN-18931-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Arnetine Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 50mg/2ml

Vasblock 160mg

0
Vasblock 160mg - SĐK VN-19494-15 - Thuốc tim mạch. Vasblock 160mg Viên nén bao phim - Valsartan 160mg

Medsamic 250mg/5ml

0
Medsamic 250mg/5ml - SĐK VN-20801-17 - Thuốc tác dụng đối với máu. Medsamic 250mg/5ml Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml dung dịch chứa Acid tranexamic 250mg

Taximmed

0
Taximmed - SĐK VN-19496-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taximmed Thuốc bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1000mg

Fordamet

0
Fordamet - SĐK VN-19495-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fordamet Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g
Thuốc Selemycin 250mg/2ml - SĐK VN-20186-16

Selemycin 250mg/2ml

0
Selemycin 250mg/2ml - SĐK VN-20186-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Selemycin 250mg/2ml Dung dịch tiêm - Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat) 250mg/2ml