Danh sách

Methylprednisolone

0
Methylprednisolone - SĐK VN-9845-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone Bột đông khô pha tiêm truyền - Methylprednisolone

Methylnol

0
Methylnol - SĐK VN-8018-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylnol Bột đông khô để pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Prednichem 40mg injection

0
Prednichem 40mg injection - SĐK VN-16709-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednichem 40mg injection Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 40mg

Methylnol 40mg injection

0
Methylnol 40mg injection - SĐK VN-19891-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylnol 40mg injection Bột đông khô pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 40mg

Uniceme 1g

0
Uniceme 1g - SĐK VN-10126-10 - Thuốc khác. Uniceme 1g Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride, L-Arginine

Nenvofam 20mg

0
Nenvofam 20mg - SĐK VN-5217-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Nenvofam 20mg Bột pha tiêm - Famotidine

Grenolvix-L

0
Grenolvix-L - SĐK VN-15853-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Grenolvix-L bột đông khô pha tiêm - Pantoprazol Sodium

Nenvofam 20mg

0
Nenvofam 20mg - SĐK VN-20468-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Nenvofam 20mg Bột đông khô pha tiêm - Famotidin 20mg

Wellparin

0
Wellparin - SĐK VN-9580-10 - Thuốc tim mạch. Wellparin Dung dịch tiêm - Heparin sodium

Monovas 5mg

0
Monovas 5mg - SĐK VN-8087-09 - Thuốc tim mạch. Monovas 5mg Viên nén - Amlodipin besilate