Danh sách

Sunmedabon

0
Sunmedabon - SĐK VN-21449-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sunmedabon Viên nén - Viên nén Mifepristone Mifepristone 200mg 200mg; Viên nén Misoprostol Misoprostol 200mcg 200mcg

Glucored Forte

0
Glucored Forte - SĐK VN-5773-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucored Forte Viên nén - Metformin Hydrochloride, Glibenclamide

Sundronis H

0
Sundronis H - SĐK VN-22199-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sundronis H Viên nén bao phim - Drospirenone 3mg; Ethinyl estradiol 0,03mg

Sunzobone

0
Sunzobone - SĐK VN-9865-10 - Thuốc khác. Sunzobone Bột đông khô pha tiêm - Acid Zolendronic monohydrat tương đương 4mgAcid Zolendronic

Monotrate SR 60

0
Monotrate SR 60 - SĐK VN-9864-10 - Thuốc khác. Monotrate SR 60 Viên nén phóng thích kéo dài - Diluted isosorbide mononitrate tương ứng 60mg isosorbide mononitrate

Ivepred 1000

0
Ivepred 1000 - SĐK VN-5650-10 - Thuốc khác. Ivepred 1000 Bột đông khô để pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Ivepred 500

0
Ivepred 500 - SĐK VN-6811-08 - Thuốc khác. Ivepred 500 Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone hemi succinate

Clomidep

0
Clomidep - SĐK VN-7363-08 - Thuốc khác. Clomidep Viên nén bao phim - Clomipramine HCl

Acucal

0
Acucal - SĐK VN-7362-08 - Thuốc khác. Acucal Viên nén - Calcium citrat, Magnesi hydroxide, Vitamin D3.

Sunoxiplat 50

0
Sunoxiplat 50 - SĐK VN1-188-09 - Thuốc khác. Sunoxiplat 50 Bột đông khô để pha tiêm -