Danh sách

Insulinum Maxirapid ChO-S

0
Insulinum Maxirapid ChO-S - SĐK VN-0863-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Insulinum Maxirapid ChO-S Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Pork Insulin

Insulinum Lente ChO-S

0
Insulinum Lente ChO-S - SĐK VN-0862-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Insulinum Lente ChO-S Hỗn dịch tiêm-40IU/ml - Pork Insulin
Thuốc Polhumin Mix-3 - SĐK 7533/QLD-KD

Polhumin Mix-3

0
Polhumin Mix-3 - SĐK 7533/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Polhumin Mix-3 Thuốc tiêm - Human Insulin 100UI/ml

Polhumin Mix-4

0
Polhumin Mix-4 - SĐK 19379/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Polhumin Mix-4 Thuốc tiêm - Human Insulin 100UI/ml
Thuốc Polhumin Mix-2 - SĐK 7532/QLD-KD

Polhumin Mix-2

0
Polhumin Mix-2 - SĐK 7532/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Polhumin Mix-2 Thuốc tiêm - Human Insulin

Oxycort

0
Oxycort - SĐK VN-8733-04 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Oxycort Khí dung dùng ngoài - OxyTetracycline, Hydrocortisone

Dobutamine

0
Dobutamine - SĐK VN-7846-03 - Thuốc tim mạch. Dobutamine Bột đông khô pha tiêm truyền - Dobutamine

Sumamigren 50

0
Sumamigren 50 - SĐK VN-14313-11 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sumamigren 50 Viên nén bao phim - Sumatriptan succinate

Tartriakson

0
Tartriakson - SĐK VN-5594-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tartriakson Bột pha dung dịch tiêm truyền - Ceftriaxone natri

Tarsime

0
Tarsime - SĐK VN-2276-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarsime Bột pha tiêm-750mg Cefuroxime - Cefuroxime sodium