Danh sách

Kremil-S FR

0
Kremil-S FR - SĐK VD-12074-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Kremil-S FR - Aluminium hydroxid Magnesium carbonate 325 mg, Dimethylpolysiloxane 10 mg, Dicyclomine HCl 2,5 mg