Danh sách

Zodox- 10

0
Zodox- 10 - SĐK VN-9708-10 - Thuốc khác. Zodox- 10 Bột đông khô pha tiêm - Doxorubicine Hydrochloride

Zodox- 50

0
Zodox- 50 - SĐK VN-9709-10 - Thuốc khác. Zodox- 50 Bột đông khô pha tiêm - Doxorubicine Hydrochloride

Doxtie 10mg

0
Doxtie 10mg - SĐK VN-1893-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxtie 10mg Bột đông khô pha tiêm-10mg - Doxorubicine hydrochloride

Doxtie 50mg

0
Doxtie 50mg - SĐK VN-1894-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxtie 50mg Bột đông khô pha tiêm-50mg - Doxorubicine hydrochloride

DBL Doxorubicin

0
DBL Doxorubicin - SĐK VN-0988-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. DBL Doxorubicin Dung dịch tiêm-10mg/5ml - Doxorubicine hydrochloride

DBL Doxorubicin

0
DBL Doxorubicin - SĐK VN-0989-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. DBL Doxorubicin Dung dịch tiêm-50mg/25ml - Doxorubicine hydrochloride

Caelyx

0
Caelyx - SĐK VN-1563-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Caelyx Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền-2mg Doxorubicine - Doxorubicine hydrochloride

Adriamycin CS

0
Adriamycin CS - SĐK VN-1949-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adriamycin CS Dung dịch tiêm-2mg/ml - Doxorubicine hydrochloride

Adriamycin CS

0
Adriamycin CS - SĐK VN-1950-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adriamycin CS Dung dịch tiêm-2mg/ml - Doxorubicine hydrochloride

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

0
A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - SĐK VN1-664-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. A.D. Mycin inj. 10mg/5ml Thuốc tiêm - Doxorubicine Hydrochloride