Danh sách

Arcoxia 30mg

0
Arcoxia 30mg - SĐK VN-16833-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 30mg Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg

SaVi Etoricoxib 30

0
SaVi Etoricoxib 30 - SĐK VD-25268-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaVi Etoricoxib 30 Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg
Thuốc Chitogast 30 - SĐK VD-18254-13

Chitogast 30

0
Chitogast 30 - SĐK VD-18254-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chitogast 30 Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg

Roticox 30 mg film-coated tablets

0
Roticox 30 mg film-coated tablets - SĐK VN-21716-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roticox 30 mg film-coated tablets Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg
Thuốc Arcoxia 30mg - SĐK VN-19250-15

Arcoxia 30mg

0
Arcoxia 30mg - SĐK VN-19250-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 30mg Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg