Danh sách

Thuốc Intratect - SĐK QLSP-0802-14

Intratect

0
Intratect - SĐK QLSP-0802-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Intratect Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch người trong đó có chứa ít nhất 96% IgG - 50g/l