Danh sách

Maxibumol

0
Maxibumol - SĐK VD-30599-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxibumol Thuốc cốm uống - Mỗi gói 1 g chứa Ibuprofen 100mg; Paracetamol 250mg