Danh sách

Thuốc Pyfaclor Kid - SĐK VD-26427-17

Pyfaclor Kid

0
Pyfaclor Kid - SĐK VD-26427-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pyfaclor Kid Thuốc cốm - Mỗi gói 2g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg
Thuốc Mekocefaclor - SĐK VD-27284-17

Mekocefaclor

0
Mekocefaclor - SĐK VD-27284-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mekocefaclor Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg
Thuốc Celorstad kid - SĐK VD-27302-17

Celorstad kid

0
Celorstad kid - SĐK VD-27302-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Celorstad kid Thuốc cốm - Mỗi gói 2g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg

Franfaclor 125

0
Franfaclor 125 - SĐK VD-32162-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Franfaclor 125 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg

Celorstad Kid

0
Celorstad Kid - SĐK VD-24428-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celorstad Kid Thuốc cốm - Mỗi gói 2g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg