Danh sách

Rhinil 0,5%

0
Rhinil 0,5% - SĐK VNB-0513-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rhinil 0,5% Thuốc nhỏ mũi - Phenylephrine

Phenylephrine 2,5%

0
Phenylephrine 2,5% - SĐK V805-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Phenylephrine 2,5% Thuốc nhỏ mắt - Phenylephrine
Thuốc Vicoldcap - SĐK VNB-3481-05

Vicoldcap

0
Vicoldcap - SĐK VNB-3481-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vicoldcap Viên nang - Acetaminophen, Phenylephrine, Chlorpheniramine, Codeine

Triamicin F

0
Triamicin F - SĐK VNB-0053-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Triamicin F Viên nén dài bao phim - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylephrine
Thuốc Tiffy Syrup 30ml - SĐK VN-7507-03

Tiffy Syrup 30ml

0
Tiffy Syrup 30ml - SĐK VN-7507-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy Syrup 30ml Si rô - Paracetamol, Phenylephrine, Chlorpheniramine

MK AcTitab

0
MK AcTitab - SĐK VNB-2787-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. MK AcTitab Viên nén - Acetaminophen, Phenylephrine, Triprolidine

Mekotamol

0
Mekotamol - SĐK VD-1944-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mekotamol Viên nén - Paracetamol, Phenylephrine, Chlorpheniramine

Fludolfort

0
Fludolfort - SĐK VD-1227-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fludolfort Viên nén - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Phenylephrine

Cotussic

0
Cotussic - SĐK VNB-4255-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cotussic Viên nang - Acetaminophen, Bromhexine, Caffeine, Phenylephrine, Brompheniramine

Paralmax Extra

0
Paralmax Extra - SĐK VD-5332-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paralmax Extra Viên nén bao phim - Paracetamol, cafein, phenylephrine