Danh sách

Kool Burst nighttime

0
Kool Burst nighttime - SĐK VD-4627-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kool Burst nighttime Viên nén dài bao phim - Acetaminophen, Dextromethorphan, Phenylephrine, Chlorpheniramine

Dibigen

0
Dibigen - SĐK VD-5021-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dibigen Sirô - Paracetamol, Phenylephrine, Chlorpheniramine