Danh sách

Tetraspan 10% solution for infusion

0
Tetraspan 10% solution for infusion - SĐK VN-6922-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Tetraspan 10% solution for infusion Dung dịch tiêm truyền - Poly(0-2-hydroxyethyl) starch(HES)

Tetraspan 6% solution for infusion

0
Tetraspan 6% solution for infusion - SĐK VN-6923-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Tetraspan 6% solution for infusion Dung dịch tiêm truyền - Poly(0-2-hydroxyethyl) starch(HES)