Danh sách

Thuốc Duotrav - SĐK VN-16936-13

Duotrav

0
Duotrav - SĐK VN-16936-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Duotrav Dung dịch nhỏ mắt - Travoprost 0,04mg/ml; Timolol maleate 6,8mg/ml