Danh sách

Huonsvanacin

0
Huonsvanacin - SĐK VN-8856-04 - Khoáng chất và Vitamin. Huonsvanacin Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin

Etex Vancomycin Inj

0
Etex Vancomycin Inj - SĐK VN-8537-04 - Khoáng chất và Vitamin. Etex Vancomycin Inj Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin

Vancomycin Human

0
Vancomycin Human - SĐK VN-6888-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin Human Bột đông khô pha tiêm truyền - Vancomycin

Vancorin

0
Vancorin - SĐK VN-6836-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancorin Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6687-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancotex Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6688-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancotex Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Vancolexin

0
Vancolexin - SĐK VN-7406-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancolexin Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Vancomycin

0
Vancomycin - SĐK VNA-3607-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin thuốc bột đông khô - Vancomycin

Vancolexin

0
Vancolexin - SĐK VN-7569-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancolexin Viên nang - Vancomycin

Vancomycin Human

0
Vancomycin Human - SĐK VN-6887-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancomycin Human Bột đông khô pha tiêm truyền - Vancomycin