Danh sách

Veniz XR 75

0
Veniz XR 75 - SĐK VN-20217-16 - Thuốc hướng tâm thần. Veniz XR 75 Viên nén phóng thích kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 75mg

Venlif OD 75

0
Venlif OD 75 - SĐK VN-19748-16 - Thuốc hướng tâm thần. Venlif OD 75 Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 75mg

Efexor

0
Efexor - SĐK VN-18976-15 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75mg
Thuốc Lafaxor - SĐK VD-21058-14

Lafaxor

0
Lafaxor - SĐK VD-21058-14 - Thuốc hướng tâm thần. Lafaxor Viên nén bao phim - Venlafaxin (dưới dạng Venlafaxin HCl) 75mg
Thuốc Zarsitex - SĐK VD-21993-14

Zarsitex

0
Zarsitex - SĐK VD-21993-14 - Thuốc hướng tâm thần. Zarsitex Viên nén bao phim - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75mg