Danh sách

Vildagold

0
Vildagold - SĐK VD-30216-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vildagold Viên nén - Vildagliptin 50 mg

Usabetic VG 50

0
Usabetic VG 50 - SĐK VD-27783-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usabetic VG 50 Viên nén bao phim - Vildagliptin 50 mg

Meyerviliptin

0
Meyerviliptin - SĐK VD-27416-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meyerviliptin Viên nén bao phim - Vildagliptin 50 mg