Danh sách

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-14022-11 - Thực phẩm chức năng. Betmag Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumine

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-14022-11 - Thực phẩm chức năng. Betmag Dung dịch tiêm - Gadopentetate dimeglumine

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection

0
Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection - SĐK VN-9609-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone sodium (500mg), Sulbactam sodium (500mg)

Cefminox sodium for injection

0
Cefminox sodium for injection - SĐK VN2-141-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cefminox sodium for injection Bột pha tiêm - Cefminox (dưới dạng Cefminox sodium) 1g

Methylprednisolone sodium succinate

0
Methylprednisolone sodium succinate - SĐK VN-8646-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone sodium succinate Bột đông khô để pha tiêm - Methylprednisolone

Methylpredni solone sodium succinate

0
Methylpredni solone sodium succinate - SĐK VN-22386-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylpredni solone sodium succinate Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate)40 mg

Compound Amio Acid Injection

0
Compound Amio Acid Injection - SĐK VN-5286-10 - Thuốc khác. Compound Amio Acid Injection Dung dịch tiêm truyền - Các acid amin

Cefuroxim Sodium for inj

0
Cefuroxim Sodium for inj - SĐK VN-5287-10 - Thuốc khác. Cefuroxim Sodium for inj Bột thuốc pha tiêm - Cefuroxim sodium

Benzylpenicillin

0
Benzylpenicillin - SĐK VN-8644-09 - Thuốc khác. Benzylpenicillin Bột pha tiêm - BenzylPenicillin

Betmag

0
Betmag - SĐK VN-10177-10 - Thuốc khác. Betmag Dung dịch thuốc tiêm - Gadopentetate dimeglumin