Danh sách

Thuốc Vidmedol 4 - SĐK VD-27871-17

Vidmedol 4

0
Vidmedol 4 - SĐK VD-27871-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vidmedol 4 Viên nén - Methylprednisolon 4 mg
Thuốc Vidmedol 16 - SĐK VD-27870-17

Vidmedol 16

0
Vidmedol 16 - SĐK VD-27870-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vidmedol 16 Viên nén - Methylprednisolon 16 mg
Thuốc Jikagra - SĐK VD-27860-17

Jikagra

0
Jikagra - SĐK VD-27860-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Jikagra Viên nén bao phim - Sildenafil 50 mg
Thuốc Jazxylo Adult - SĐK VD-23261-15

Jazxylo Adult

0
Jazxylo Adult - SĐK VD-23261-15 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Jazxylo Adult Thuốc xịt mũi - Xylometazolin hydroclorid 15 mg/15ml
Thuốc Jazxylo - SĐK VD-23260-15

Jazxylo

0
Jazxylo - SĐK VD-23260-15 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Jazxylo Thuốc nhỏ mũi - Xylometazolin hydroclorid 5mg/10 ml

Torexvis D

0
Torexvis D - SĐK VD-28940-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Torexvis D Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 5ml chứa Tobramycin 15 mg; Dexamethason 5 mg

Avisla

0
Avisla - SĐK VD-28935-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Avisla Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 15ml chứa Natri clorid 33mg
Thuốc Nozeytin - SĐK VD-23262-15

Nozeytin

0
Nozeytin - SĐK VD-23262-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Nozeytin Thuốc xịt mũi - Azelastin hydroclorid 15 mg
Thuốc Nozeytin-F - SĐK QLĐB-550-16

Nozeytin-F

0
Nozeytin-F - SĐK QLĐB-550-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Nozeytin-F Hỗn dịch xịt mũi - Mỗi lọ 15ml chứa Azelastin hydroclorid 15mg; FIuticason propionat 5,475mg; (Tương ứng mỗi liều xịt chứa Azelastin hydroclorid 137mcg; Fluticason propionat 50mcg)

Livursol 300

0
Livursol 300 - SĐK VD-26793-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Livursol 300 Viên nang cứng - Acid ursodeoxycholic 300 mg