Danh sách

Angixonca

0
Angixonca - SĐK VD-0474-06 - Dầu xoa - Cao xoa. Angixonca Dung dịch dùng ngoài - Tinh dầu Tràm, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Quế, Tinh dầu Ðinh hương, Camphor

Dầu nóng

0
Dầu nóng - SĐK V230-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Dầu xoa - Camphor, Menthol, Methyl salicylate, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu ,Bạc hà

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK V229-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp - Eucalyptol

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK V229-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Eucalyptol

Mebendazol 500mg

0
Mebendazol 500mg - SĐK V461-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 500mg Thuốc bột - Mebendazole

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VNA-0076-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Zingiber

0
Zingiber - SĐK V77-H12-10 - Thuốc khác. Zingiber Viên nang - Gừng khô

Zingiber

0
Zingiber - SĐK V77-H12-10 - Thuốc khác. Zingiber - Gừng khô

Trà hoa cúc

0
Trà hoa cúc - SĐK V76-H12-10 - Thuốc khác. Trà hoa cúc Trà hòa tan - Cúc hoa

Trà hoa cúc

0
Trà hoa cúc - SĐK V76-H12-10 - Thuốc khác. Trà hoa cúc - Cúc hoa